Posts Tagged: 連鎖店

童年回憶會唔會又少一個?

童年回憶會唔會又少一個?

「玩具反斗城,益智開心天地,多多新意樣樣有齊全合意……」或者你細細個都已經睇過呢個廣告,就算無睇過都無可能唔知呢間野啦掛!?仲係細細個陣講起買玩具嘅地方,除左樓下啲雜貨店,如果想買高質玩具嘅話,就一定要去 Toys“R”Us 。當然依家買玩具嘅地方選擇已經多左好多,大把樓上舖又平又靚,買玩具都已經唔會再去玩具反斗城lu。不過對好多80後90後黎講,「玩具反斗城」代表嘅自然亦係童年回憶之一,地位自然唔一樣。 可惜好景不長,前幾日玩具反斗城係美國官網正式宣佈,就集團、以及集團係美國同加拿大子公司嘅業務向美國弗吉尼亞州法院申請破產保護。集團係美加國家以外嘅業務,包括約255間特許經營店就唔係破產保護範圍之內。唔講唔知,截至今年四月底為止,玩具反斗城已經負債49億美元,黎緊係一八及一九年仲分別要償還4億同17億美元嘅債務添。 同大家講下歷史,玩具反斗城由當時得25歲嘅 Charles Lazarus 係 1948 年創立,前身係一間美國華盛頓叫「Children’s Supermart」嘅幼兒家具店,專賣嬰兒車、奶樽。之後美國踏入戰後嬰兒潮,Charles睇準商機,將玩具引入店內,第一件玩具 cradle gym(訓練嬰兒手力的健身墊),銷量爆燈令 Charles 信心爆棚,引入埋三輪車、圖書同其他玩具,將店舖轉型做玩具舖。 守業10年後,Charles 正式將店舖改名「Toy’R’Us」,採取超級市場嘅經營模式,俾客人自己係貨架拎貨,然後到收銀處俾錢,將品牌定位成美國最大型連鎖玩具店,仲將商標嘅’R’字母左右調轉,呢個舉動雖然被當時嘅家長、老師指文法錯誤,但佢本人覺得咁做會令商標更吸引,而且啲細路初初學寫「R」字母個陣會經常將字母調轉寫,可以引起佢地嘅共鳴。 八十年代係玩具反斗城最風光嘅時代,當時公司不斷拓展海外市場,1984年係加拿大開設第一間專門店。美國前總統喬治布殊仲親身飛到日本,為玩具反斗城係日本嘅第一個據點主持開幕剪綵,風頭一時無兩。係2001年公司仲係美國紐約地標時代廣場開埋佔地大約11萬平方呎嘅旗艦店,但舖頭係2015年底關門大吉,之後再無聽到要開旗艦店嘅計劃。睇番資料,目前玩具反斗城在美國境內有885間店舖,海外市場則有810多間,以及超過255間特許經營店(當中包括本港12間由利豐母公司馮氏集團經營)。目前公司係內地大展拳腳,內地經營135家間舖,亦都會在未來幾個禮拜開多22家新舖。玩具反斗城亞洲依家係大中華區同東南亞市場有成226間店舖,連同之前合併嘅161家日本店舖,玩具反斗城係泛亞洲區嘅分店數目竟然有成387間咁多!不過係香港嘅表現就。。。 有業內人士分析,美國玩具反斗城作為廉價嘅大型玩具連鎖店,雖然之前已淘汰好多獨立玩具兼吞併埋多競爭對手,但其實佢同其他大型連鎖店一樣,既要面對沃爾瑪、Target等折扣店嘅挑戰,又要面對亞馬遜呢啲大型網購平台嘅競爭,真係唔似表面咁風光。呢個基本上係所有零售業務要面對嘅窘境。而且為左促銷,佢向《星戰》嘅玩具許可同 Lego 電影注入大量投資,但未收預期效果,白白浪費金錢。除左呢D因素之外,依家越黎越多嘅父母都選擇用「電子奶嘴」令佢地開心,玩具嘅作用同地位亦因為咁變得越黎越低微,市場需求減少,玩具行業要面對嘅環境只會越趨嚴峻,真心唔好做。 封面圖片來源:says.com